Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Begrotingen 2023 laten een gemengd beeld zien

Begroting 2023
BDO-BENCHmark Nederlandse gemeenten 2023

WILT U MEER WETEN OVER DEZE PUBLICATIE OF OVER ONZE DIENSTVERLENING VOOR DE OVERHEID?

Neem dan contact op met 


Rob Bouman

rob.bouman@bdo.nl

✆ 06 - 23 48 45 50


of kijk op

bdo.nl/overheid

Download de pdf-versie van het rapport inclusief verhelderende interviews met politici en managers uit het lokale bestuur  

Verwachte stijging nettoschuldquote gemeenten, gemiddeld per provincie 
(2023 vs 2021)

TOENAME NETTOSCHULDQUOTE 

Gemeenten ramen een toename van de nettoschuldquote. Dit betekent dat gemeenten verwachten meer geld te moeten lenen.

Verwachte daling solvabiliteit gemeenten, gemiddeld per provincie 
(2023 vs 2021)

LAGERE SOLVABILITEIT 

Over 2022 en 2023 verwachten gemeenten per saldo uit te komen op een lagere solvabiliteit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de forse tekorten die gemeenten over 2022 nog verwachten.

Verwachte tekorten gemeenten per inwoner, gemiddeld per provincie (2023)

DIVERS BEELD

De verwachte tekorten per inwoner zijn veruit het hoogst in Limburg, gevolgd door Overijssel. Gemeenten in Friesland, Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Zeeland verwachten per saldo een overschot.

Verwachte tekorten gemeenten, totaal per provincie (2023)

ZUID HOLLAND EN LIMBURG UITSCHIETERS

In Zuid-Holland en Limburg worden de meeste tekorten verwacht. Met name opvallend zijn de relatief grote verwachte terkorten in Zuid Limburg. 

‘Met de begroting wordt duidelijk wat de gemeente wil bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan, welke kosten daarmee zijn gemoeid en welke inkomsten daar tegenover staan.’

De begroting is voor ieder raadslid een belangrijke uitdaging. De gemeenteraad heeft ‘budgetrecht’ en is daarmee wettelijk bevoegd om de gemeentelijke begroting vast te stellen. Daarmee geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan onderdelen die in de begroting staan genoemd. Met de begroting wordt duidelijk wat de gemeente wil bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan, welke kosten daarmee zijn gemoeid en welke inkomsten daar tegenover staan.


Grote verschillen per provincie 

Als we de begrotingen voor 2023 verder analyseren, zien we dat de verwachte tekorten per inwoner per provincie flink van elkaar verschillen. Zo verwachten gemeenten in de provincie Zuid-Holland een tekort per inwoner van maar liefst € 140, terwijl gemeenten in Drenthe uitgaan van een tekort per inwoner van € 34. In Zuid-Holland (tekort € 55) zien we mogelijk de doorwerking van het effect dat we in de jaarrekening 2021 denken te zien: de inzet van de Eneco-middelen. Het grootste tekort heeft Limburg met € 513 per inwoner, het grootste overschot heeft Friesland met € 292 per inwoner.


Dat meer dan de helft van de gemeenten een tekort verwacht is opvallend. Gezien het verbeterende financiële perspectief zou verwacht mogen worden dat minder gemeenten een tekort ramen. Over 2019-2021 is gebleken dat er sprake is van relatief forse afwijkingen tussen begroting en realisatie. Het valt niet uit te sluiten dat dit voor 2023 weer het geval is.

Naast de gerapporteerde cijfers over 2021 analyseerde BDO voor dit rapport ook de begrotingen 2023 van alle gemeenten. Die vertonen een divers beeld. 52% van de gemeenten verwacht over 2023 een tekort van in totaal € 1,8 miljard, terwijl 163 gemeenten uitgaan van een overschot in 2023 van in totaal € 0,9 miljard. Per saldo verwachten gemeenten voor 2023 een tekort van € 0,9 miljard. 

Begrotingen 2023 laten een gemengd beeld zien

Begroting 2023
BDO-BENCHmark Nederlandse gemeenten 2023

WILT U MEER WETEN OVER DEZE PUBLICATIE OF OVER ONZE DIENSTVERLENING VOOR DE OVERHEID?

Neem dan contact op met 


Rob Bouman

rob.bouman@bdo.nl

✆ 06 - 23 48 45 50


of kijk op

bdo.nl/overheid

Download de pdf-versie van het rapport inclusief verhelderende interviews met politici en managers uit het lokale bestuur  

Begrotingen 2023 laten een gemengd beeld zien

Verwachte stijging nettoschuldquote gemeenten, gemiddeld per provincie 
(2023 vs 2021)

TOENAME NETTOSCHULDQUOTE 

Gemeenten ramen een toename van de nettoschuldquote. Dit betekent dat gemeenten verwachten meer geld te moeten lenen.

Verwachte daling solvabiliteit gemeenten, gemiddeld per provincie 
(2023 vs 2021)

LAGERE SOLVABILITEIT 

Over 2022 en 2023 verwachten gemeenten per saldo uit te komen op een lagere solvabiliteit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de forse tekorten die gemeenten over 2022 nog verwachten.

Verwachte tekorten gemeenten per inwoner, gemiddeld per provincie (2023)

DIVERS BEELD

De verwachte tekorten per inwoner zijn veruit het hoogst in Limburg, gevolgd door Overijssel. Gemeenten in Friesland, Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Zeeland verwachten per saldo een overschot.

Verwachte tekorten gemeenten, totaal per provincie (2023)

ZUID HOLLAND EN LIMBURG UITSCHIETERS

In Zuid-Holland en Limburg worden de meeste tekorten verwacht. Met name opvallend zijn de relatief grote verwachte terkorten in Zuid Limburg. 

‘Met de begroting wordt duidelijk wat de gemeente wil bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan, welke kosten daarmee zijn gemoeid en welke inkomsten daar tegenover staan.’

De begroting is voor ieder raadslid een belangrijke uitdaging. De gemeenteraad heeft ‘budgetrecht’ en is daarmee wettelijk bevoegd om de gemeentelijke begroting vast te stellen. Daarmee geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan onderdelen die in de begroting staan genoemd. Met de begroting wordt duidelijk wat de gemeente wil bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan, welke kosten daarmee zijn gemoeid en welke inkomsten daar tegenover staan.


Grote verschillen per provincie 

Als we de begrotingen voor 2023 verder analyseren, zien we dat de verwachte tekorten per inwoner per provincie flink van elkaar verschillen. Zo verwachten gemeenten in de provincie Zuid-Holland een tekort per inwoner van maar liefst € 140, terwijl gemeenten in Drenthe uitgaan van een tekort per inwoner van € 34. In Zuid-Holland (tekort € 55) zien we mogelijk de doorwerking van het effect dat we in de jaarrekening 2021 denken te zien: de inzet van de Eneco-middelen. Het grootste tekort heeft Limburg met € 513 per inwoner, het grootste overschot heeft Friesland met € 292 per inwoner.


Dat meer dan de helft van de gemeenten een tekort verwacht is opvallend. Gezien het verbeterende financiële perspectief zou verwacht mogen worden dat minder gemeenten een tekort ramen. Over 2019-2021 is gebleken dat er sprake is van relatief forse afwijkingen tussen begroting en realisatie. Het valt niet uit te sluiten dat dit voor 2023 weer het geval is.

Naast de gerapporteerde cijfers over 2021 analyseerde BDO voor dit rapport ook de begrotingen 2023 van alle gemeenten. Die vertonen een divers beeld. 52% van de gemeenten verwacht over 2023 een tekort van in totaal € 1,8 miljard, terwijl 163 gemeenten uitgaan van een overschot in 2023 van in totaal € 0,9 miljard. Per saldo verwachten gemeenten voor 2023 een tekort van € 0,9 miljard.