Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Het rendement daalt, in lijn met de ontwikkeling van de ratio EBITDA/opbrengsten, van 1,9% naar 1,6%. De besparing op de kapitaallasten compenseert hiervoor onvoldoende.

RENDEMENT DAALT DOOR VERSLECHTERING OPERATIONELE PERFORMANCE

De zorgkantoren hanteren voor 2024 slechts 95,5% van het NZa-maximumtarief als vertrekpunt voor het maken van tariefafspraken met zorgaanbieders. Daarbij gaan zij er, gebaseerd op cijfers over 2021, van uit dat driekwart van de ouderenzorgaanbieders geen verlies zal maken en aanbieders optimaal invulling geven aan onder andere het WOZO-programma van VWS.

TARIEFKORTING 2024
ALS VERTREKPUNT

De NZa gaat de normatieve huisvestingscomponent (nhc) vanaf 2024 verlagen met 8%. De nhc is een vergoeding per bewoner per dag en is bedoeld als dekking voor de kosten van het vastgoed van zorginstellingen. Hieronder vallen de afschrijvingskosten en huurlasten, evenals de rentelasten van leningen.

LAGERE NHC-OPBRENGSTEN 2024

Het aantal verliesgevende ouderenzorg-instellingen over 2022 is met 40% gestegen tot 238 (2021: 171). Daarmee neemt het risicoprofiel van de ouderenzorgsector voor banken toe. Dat leidt vanaf 2023 tot potentieel hogere bankkosten.

POTENTIEEL HOGERE BANKKOSTEN

De inflatie legt ook in 2023 druk op het rendement van ouderenzorginstellingen, mits deze niet geheel wordt gecompenseerd in de tarieven. Zo zullen naast materiaalkosten en huurprijzen, de personele kosten toenemen.
Deze maken 75% van de netto-omzet uit.

GEMIDDELDE INFLATIEDRUK 2023

Het gemiddelde rendement over 2022 van ouderenzorginstellingen kwam net boven de 1% uit. Over 2021 was dat nog 2,3%. De ruimte voor nodige investeringen dreigt te vervallen.

RENDEMENT NAAR
KRITIEKE ONDERGRENS

De kosten aan PNIL (Personeel Niet in
Loondienst) zijn in 2022 toegenomen met
€ 374,5 miljoen en bedragen al 10% van
de netto omzet van ouderenzorginstellingen. 

HOGERE KOSTEN PNIL

Van de 789 geanalyseerde ouderen-zorg-instellingen leden er over 2022 maar liefst 238 verlies, waar er dat over 2021 nog 171 waren.

MEER INSTELLINGEN MET VERLIES

Op een totale omzet van € 23,6 miljard behaalden ouderenzorginstellingen in
Nederland in 2022 samen een resultaat van
€ 262,7 miljoen (2021: € 533,4 miljoen). 

RESULTATEN GEHALVEERD

9 SIGNALEN VOOR…
Code ROOD

De ouderenzorg stevent af op een financieel onhoudbare situatie. De resultaten over boekjaar 2022 zijn ronduit alarmerend en voorspellen niet veel goeds voor de komende jaren. De kosten stijgen en de inkomsten staan onder druk. Dit leidt mogelijk tot kwaliteitsverlies van zorg en faillissementen. Acuut handelen van overheid én ouderenzorgaanbieders is geboden.

Meer weten over het onderzoek of over onze dienstverlening voor de zorg?

Vaker dit soort publicaties ontvangen?

Wilt u geen publicatie missen? Meld u dan nú aan voor onze e-mailnieuwsbrief of geef aan welke informatie u per mail wenst te ontvangen via

bdo.nl/communicatievoorkeuren

Neem dan contact op

Mike Tagage

Partner Audit & Assurance

Publieke Sector

mike.tagage@bdo.nl

06 46 88 85 88

Meer weten over het onderzoek of over onze dienstverlening voor de zorg?

Vaker dit soort publicaties ontvangen?

Wilt u geen publicatie missen? Meld u dan nú aan voor onze e-mailnieuwsbrief of geef aan welke informatie u per mail wenst te ontvangen via

bdo.nl/communicatievoorkeuren

Neem dan contact op

Mike Tagage

Partner Audit & Assurance

Publieke Sector

mike.tagage@bdo.nl

06 46 88 85 88

Meer weten over het onderzoek of over onze dienstverlening voor de zorg?

Vaker dit soort publicaties ontvangen?

Wilt u geen publicatie missen? Meld u dan nú aan voor onze e-mailnieuwsbrief of geef aan welke informatie u per mail wenst te ontvangen via

bdo.nl/communicatievoorkeuren

Neem dan contact op

Mike Tagage

Partner Audit & Assurance

Publieke Sector

mike.tagage@bdo.nl

06 46 88 85 88

Sommige ziekenhuizen gaan in het bestuursverslag heel expliciet en diep in op het thema duurzaamheid. De meeste blijven echter oppervlakkig en raken het thema slechts impliciet.

GROTE VERSCHILLEN IN DIEPGANG DUURZAAMHEIDS-RAPPORTERING

De afgelopen vijf jaar laten 19 (31%) ziekenhuizen sterk fluctuerende rapportcijfers zien. Zij scoren een ‘–’ in onze trendrating.

STERKE FLUCTUATIE RAPPORTCIJFERS

De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) stijgen in 2022, net als vorig jaar, harder dan de kosten voor het vaste personeel: nu met 4,6% van € 553 miljoen naar € 579 miljoen.

BLIJVENDE TOENAME
INZET PNIL

Het rendement daalt, in lijn met de ontwikkeling van de ratio EBITDA/opbrengsten, van 1,9% naar 1,6%. De besparing op de kapitaallasten compenseert hiervoor onvoldoende.

RENDEMENT DAALT DOOR VERSLECHTERING OPERATIONELE PERFORMANCE

De zorgkantoren hanteren voor 2024 slechts 95,5% van het NZa-maximumtarief als vertrekpunt voor het maken van tariefafspraken met zorgaanbieders. Daarbij gaan zij er, gebaseerd op cijfers over 2021, van uit dat driekwart van de ouderenzorgaanbieders geen verlies zal maken en aanbieders optimaal invulling geven aan onder andere het WOZO-programma van VWS.

TARIEFKORTING 2024
ALS VERTREKPUNT

…verhullen zorgwekkende ontwikkelingen 

De NZa gaat de normatieve huisvestingscomponent (nhc) vanaf 2024 verlagen met 8%. De nhc is een vergoeding per bewoner per dag en is bedoeld als dekking voor de kosten van het vastgoed van zorginstellingen. Hieronder vallen de afschrijvingskosten en huurlasten, evenals de rentelasten van leningen.

LAGERE NHC-OPBRENGSTEN 2024

Het aantal verliesgevende ouderenzorg-instellingen over 2022 is met 40% gestegen tot 238 (2021: 171). Daarmee neemt het risicoprofiel van de ouderenzorgsector voor banken toe. Dat leidt vanaf 2023 tot potentieel hogere bankkosten.

POTENTIEEL HOGERE BANKKOSTEN

De inflatie legt ook in 2023 druk op het rendement van ouderenzorginstellingen, mits deze niet geheel wordt gecompenseerd in de tarieven. Zo zullen naast materiaalkosten en huurprijzen, de personele kosten toenemen.
Deze maken 75% van de netto-omzet uit.

GEMIDDELDE INFLATIEDRUK 2023

Het gemiddelde rendement over 2022 van ouderenzorginstellingen kwam net boven de 1% uit. Over 2021 was dat nog 2,3%. De ruimte voor nodige investeringen dreigt te vervallen.

RENDEMENT NAAR
KRITIEKE ONDERGRENS

De kosten aan PNIL (Personeel Niet in
Loondienst) zijn in 2022 toegenomen met
€ 374,5 miljoen en bedragen al 10% van
de netto omzet van ouderenzorginstellingen. 

HOGERE KOSTEN PNIL

Van de 789 geanalyseerde ouderen-zorg-instellingen leden er over 2022 maar liefst 238 verlies, waar er dat over 2021 nog 171 waren.

MEER INSTELLINGEN MET VERLIES

Op een totale omzet van € 23,6 miljard behaalden ouderenzorginstellingen in
Nederland in 2022 samen een resultaat van
€ 262,7 miljoen (2021: € 533,4 miljoen). 

RESULTATEN GEHALVEERD

Positieve resultaten…
9 SIGNALEN VOOR…
Code ROOD

De ouderenzorg stevent af op een financieel onhoudbare situatie. De resultaten over boekjaar 2022 zijn ronduit alarmerend en voorspellen niet veel goeds voor de komende jaren. De kosten stijgen en de inkomsten staan onder druk. Dit leidt mogelijk tot kwaliteitsverlies van zorg en faillissementen. Acuut handelen van overheid én ouderenzorgaanbieders is geboden.

Titel op de overzichtspagina.

Indien de overzichtspagina is geactiveerd (via de instellingen van een domein) komt deze tekst als omschrijving in beeld.
Volledig scherm