Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Mooie cijfers over 2021...
...maskeren zorgwekkende trends  

De kosten voor ingehuurd personeel zijn opnieuw gestegen (7,7%), evenals de omvang van de verlofreservering. Die zetten, samen met de personeelskrapte, de zorgcontinuïteit verder onder druk.

PERSONEEL STEEDS MEER DE BOTTLENECK

Er is sprake van een lichte daling van de EBITDA/opbrengsten van 8,69% in 2020 naar 8,43% in 2021. Stijgende kosten drukken de operationele resultaten.

STIJGENDE KOSTEN DRUKKEN OPERATIONELE RESULTATEN

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de investeringen in verhouding tot de opbrengsten licht gestegen, deze blijven echter met 5,6% op een laag niveau.

INVESTERINGEN
BLIJVEND LAAG

Het gemiddelde rapportcijfer voor kleinere ziekenhuizen daalde naar een 6,0. De cijfers van de grote en middelgrote ziekenhuizen stegen juist; naar een 8,0 respectievelijk 6,6.  

VERSCHILLEN NEMEN TOE

Over de afgelopen vier jaar zien 21 (33%) ziekenhuizen hun rapportcijfers sterk fluctueren. Zij scoren een ‘–’ in onze trendrating.

STERKE FLUCTUATIE RAPPORTCIJFERS

Nog altijd scoren 11 van de 63 geanalyseerde ziekenhuizen (17%) een onvoldoende (2020: 12).

NOG 11 ONVOLDOENDES

De current ratio en DSCR blijven stabiel. De DSCR (2,52) is gelijk aan het afgelopen jaar, terwijl de current ratio beperkt toeneemt
van 1,21 naar 1,25.

LIQUIDITEITSPOSITIE
BLIJFT STABIEL

De gemiddelde solvabiliteit van
alle ziekenhuizen steeg over 2021
tot 32,0%. Die ligt daarmee hoger dan in 2020 (30,4%).

SOLVABILITEIT STIJGT

Van de 63 geanalyseerde ziekenhuizen kregen er in 2021 maar liefst 52 (83%) een voldoende voor de financiële gezondheid.

VEEL VOLDOENDES

Over de afgelopen vier jaar scoren 57 (90%) van de 63 ziekenhuizen gemiddeld een voldoende. Zij krijgen daarmee een trendrating van ‘C’ of hoger.

LANGJARIGE GEMIDDELDEN OVERWEGEND POSITIEF

Zowel het rapportcijfer van

middelgrote als grote ziekenhuizen

stijgt. Het gemiddelde rapportcijfer

van de algemene ziekenhuizen

bedraagt een 7,2 (2020: 6,9).

BETERE RAPPORTCIJFERS

Op een totale omzet van € 20,6 miljard behaalden de algemene ziekenhuizen in Nederland in 2021 samen een resultaat van € 359 miljoen (2020: € 285 miljoen).

STERK STIJGEND RESULTAAT

Meer weten over onze dienstverlening voor de zorg?

Neem dan contact op met 


Vincent Eversdijk

vincent.eversdijk@bdo.nl

✆ 0652615165


of kijk op

bdo.nl/zorg

Download de pdf-versie van het rapport inclusief interviews met zorgbestuurders

CRUCIALE KEUZES ONVERMIJDELIJK 
Sector niet in staat te voorzien in stijgende zorgvraag

De Nederlandse algemene ziekenhuizen behaalden over 2021 gemiddeld genomen ruime voldoendes; ze scoorden een 7,2 voor de financiële gezondheid. Dat lijkt positief, maar de COVID-19-compensatieregelingen zijn eindig, terwijl investeringen nog altijd uitblijven en ziekenhuizen kampen met een structureel gebrek aan gekwalificeerd personeel; zij kunnen niet meer voorzien in de stijgende zorgvraag. Keuzes maken is meer dan ooit cruciaal voor de toekomst van de sector.

naar boven

De kosten voor ingehuurd personeel zijn opnieuw gestegen (7,7%), evenals de omvang van de verlofreservering. Die zetten, samen met de personeelskrapte, de zorgcontinuïteit verder onder druk.

PERSONEEL STEEDS MEER DE BOTTLENECK

Er is sprake van een lichte daling van de EBITDA/opbrengsten van 8,69% in 2020 naar 8,43% in 2021. Stijgende kosten drukken de operationele resultaten.

STIJGENDE KOSTEN DRUKKEN OPERATIONELE RESULTATEN

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de investeringen in verhouding tot de opbrengsten licht gestegen, deze blijven echter met 5,6% op een laag niveau.

INVESTERINGEN
BLIJVEND LAAG

Het gemiddelde rapportcijfer voor kleinere ziekenhuizen daalde naar een 6,0. De cijfers van de grote en middelgrote ziekenhuizen stegen juist; naar een 8,0 respectievelijk 6,6.  

VERSCHILLEN NEMEN TOE

Over de afgelopen vier jaar zien 21 (33%) ziekenhuizen hun rapportcijfers sterk fluctueren. Zij scoren een ‘–’ in onze trendrating.

STERKE FLUCTUATIE RAPPORTCIJFERS

...maskeren zorgwekkende trends  

Nog altijd scoren 11 van de 63 geanalyseerde ziekenhuizen (17%) een onvoldoende (2020: 12).

NOG 11 ONVOLDOENDES

De current ratio en DSCR blijven stabiel. De DSCR (2,52) is gelijk aan het afgelopen jaar, terwijl de current ratio beperkt toeneemt
van 1,21 naar 1,25.

LIQUIDITEITSPOSITIE
BLIJFT STABIEL

De gemiddelde solvabiliteit van
alle ziekenhuizen steeg over 2021
tot 32,0%. Die ligt daarmee hoger dan in 2020 (30,4%).

SOLVABILITEIT STIJGT

Van de 63 geanalyseerde ziekenhuizen kregen er in 2021 maar liefst 52 (83%) een voldoende voor de financiële gezondheid.

VEEL VOLDOENDES

Over de afgelopen vier jaar scoren 57 (90%) van de 63 ziekenhuizen gemiddeld een voldoende. Zij krijgen daarmee een trendrating van ‘C’ of hoger.

LANGJARIGE GEMIDDELDEN OVERWEGEND POSITIEF

Zowel het rapportcijfer van

middelgrote als grote ziekenhuizen

stijgt. Het gemiddelde rapportcijfer

van de algemene ziekenhuizen

bedraagt een 7,2 (2020: 6,9).

BETERE RAPPORTCIJFERS

Op een totale omzet van € 20,6 miljard behaalden de algemene ziekenhuizen in Nederland in 2021 samen een resultaat van € 359 miljoen (2020: € 285 miljoen).

STERK STIJGEND RESULTAAT

Mooie cijfers over 2021...
CRUCIALE KEUZES ONVERMIJDELIJK 
Sector niet in staat te voorzien in stijgende zorgvraag

Download de pdf-versie van het rapport inclusief interviews met zorgbestuurders

Meer weten over onze dienstverlening voor de zorg?

Neem dan contact op met 


Vincent Eversdijk

vincent.eversdijk@bdo.nl

✆ 0652615165


of kijk op

bdo.nl/zorg

De Nederlandse algemene ziekenhuizen behaalden over 2021 gemiddeld genomen ruime voldoendes; ze scoorden een 7,2 voor de financiële gezondheid. Dat lijkt positief, maar de COVID-19-compensatieregelingen zijn eindig, terwijl investeringen nog altijd uitblijven en ziekenhuizen kampen met een structureel gebrek aan gekwalificeerd personeel; zij kunnen niet meer voorzien in de stijgende zorgvraag. Keuzes maken is meer dan ooit cruciaal voor de toekomst van de sector.