Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Positieve resultaten…
…verhullen zorgwekkende ontwikkelingen 

Sommige ziekenhuizen gaan in het bestuursverslag heel expliciet en diep in op het thema duurzaamheid. De meeste blijven echter oppervlakkig en raken het thema slechts impliciet.

GROTE VERSCHILLEN IN DIEPGANG DUURZAAMHEIDS-RAPPORTERING

De afgelopen vijf jaar laten 19 (31%) ziekenhuizen sterk fluctuerende rapportcijfers zien. Zij scoren een ‘–’ in onze trendrating.

STERKE FLUCTUATIE RAPPORTCIJFERS

De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) stijgen in 2022, net als vorig jaar, harder dan de kosten voor het vaste personeel: nu met 4,7% van € 553 miljoen naar € 579 miljoen.

BLIJVENDE TOENAME
INZET PNIL

Het rendement daalt, ondanks incidentele resultaten, van 1,9% naar 1,6%. De lagere rentelasten compenseren hiervoor onvoldoende.

RENDEMENT DAALT DOOR VERSLECHTERING OPERATIONELE PERFORMANCE

De EBITDA/opbrengsten daalden van 8,5% in 2021 naar 8,2% in 2022. De stijgende personele kosten en inflatie zijn niet volledig gecompenseerd in de tarieven.

VERSLECHTERING OPERATIONeLe (ZORG-)PERFORMANCE

De afgelopen vijf jaar schommelt het investeringsniveau (investeringen in verhouding tot de opbrengsten) rond de 5 à 6%. Diepte-investeringen in digitalisering en herontwerp van zorgprocessen, alsook verduurzaming vinden voorlopig slechts op bescheiden schaal plaats.

INVESTERINGEN
BLIJVEND (TE) LAAG

Alle ziekenhuizen – zo blijkt uit analyse van de bestuursverslagen – rapporteren over duurzaamheid.

ALLE ZIEKENHUIZEN BENOEMEN DUURZAAMHEID IN HET BESTUURSVERSLAG

De loan-to-value neemt de laatste jaren af; geld lenen is duurder geworden en financiering van investeringen wordt steeds meer met eigen middelen gedaan.  

LOAN-TO-VALUE NEEMT AF

Over de afgelopen vijf jaar scoren 58 (95%) van de 61 ziekenhuizen gemiddeld een voldoende. Zij krijgen daarmee een trendrating van C of hoger.

LANGJARIGE GEMIDDELDEN OVERWEGEND POSITIEF

Met name de DSCR van grote en

middelgrote ziekenhuizen is gestegen als gevolg van een dalende lening-portefeuille, met een verminderde rentelast tot gevolg.

STIJGENDE DSCR ALS
GEVOLG VAN DALENDE EXTERNE FINANCIERING

Van de 61 geanalyseerde ziekenhuizen kregen in 2022 maar liefst 55 (90%; 2021: 83%) een voldoende voor de financiële gezondheid. Vier ziekenhuizen hebben - door stijgende rendementen - hun onvoldoende rapportcijfer weten om te buigen naar een voldoende.

VEEL VOLDOENDES

Het gemiddelde rapportcijfer blijft stabiel met een 7,2. Opvallend is de relatief forse daling bij de grote ziekenhuizen. Bij kleinere en middelgrote ziekenhuizen zien we een lichte stijging.

RAPPORTCIJFERS BLIJVEN

OVERALL BEZIEN STABIEL

Diepte-investeringen onontkoombaar

De financiële performance van de algemene ziekenhuizen lijkt op het eerste gezicht positief met een 7,2 als rapportcijfer. Duiken we echter dieper in de cijfers, dan is er wel degelijk reden tot zorg. Grootste aandachtspunten: een schrijnend personeelstekort en dalende resultaten. Die blokkeren de noodzakelijke transitie. Diepte-investeringen zijn onontkoombaar. 

Meer weten over het rapport of over onze dienstverlening voor de zorg?

Vaker dit soort publicaties ontvangen?

Wilt u geen publicatie missen? Meld u dan nú aan voor onze e-mailnieuwsbrief of geef aan welke informatie u per mail wenst te ontvangen via

bdo.nl/communicatievoorkeuren

Neem dan contact op

Vincent Eversdijk

Voorzitter branchegroep Zorg

vincent.eversdijk@bdo.nl

06 52 61 51 65

Sommige ziekenhuizen gaan in het bestuursverslag heel expliciet en diep in op het thema duurzaamheid. De meeste blijven echter oppervlakkig en raken het thema slechts impliciet.

GROTE VERSCHILLEN IN DIEPGANG DUURZAAMHEIDS-RAPPORTERING

De afgelopen vijf jaar laten 19 (31%) ziekenhuizen sterk fluctuerende rapportcijfers zien. Zij scoren een ‘–’ in onze trendrating.

STERKE FLUCTUATIE RAPPORTCIJFERS

De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) stijgen in 2022, net als vorig jaar, harder dan de kosten voor het vaste personeel: nu met 4,7% van € 553 miljoen naar € 579 miljoen.

BLIJVENDE TOENAME
INZET PNIL

Het rendement daalt, ondanks incidentele resultaten, van 1,9% naar 1,6%. De lagere rentelasten compenseren hiervoor onvoldoende.

RENDEMENT DAALT DOOR VERSLECHTERING OPERATIONELE PERFORMANCE

De EBITDA/opbrengsten daalden van 8,5% in 2021 naar 8,2% in 2022. De stijgende personele kosten en inflatie zijn niet volledig gecompenseerd in de tarieven.

VERSLECHTERING OPERATIONeLe (ZORG-)PERFORMANCE

…verhullen zorgwekkende ontwikkelingen 

De afgelopen vijf jaar schommelt het investeringsniveau (investeringen in verhouding tot de opbrengsten) rond de 5 à 6%. Diepte-investeringen in digitalisering en herontwerp van zorgprocessen, alsook verduurzaming vinden voorlopig slechts op bescheiden schaal plaats.

INVESTERINGEN
BLIJVEND (TE) LAAG

Alle ziekenhuizen – zo blijkt uit analyse van de bestuursverslagen – rapporteren over duurzaamheid.

ALLE ZIEKENHUIZEN BENOEMEN DUURZAAMHEID IN HET BESTUURSVERSLAG

De loan-to-value neemt de laatste jaren af; geld lenen is duurder geworden en financiering van investeringen wordt steeds meer met eigen middelen gedaan.  

LOAN-TO-VALUE NEEMT AF

Over de afgelopen vijf jaar scoren 58 (95%) van de 61 ziekenhuizen gemiddeld een voldoende. Zij krijgen daarmee een trendrating van C of hoger.

LANGJARIGE GEMIDDELDEN OVERWEGEND POSITIEF

Met name de DSCR van grote en

middelgrote ziekenhuizen is gestegen als gevolg van een dalende lening-portefeuille, met een verminderde rentelast tot gevolg.

STIJGENDE DSCR ALS
GEVOLG VAN DALENDE EXTERNE FINANCIERING

Van de 61 geanalyseerde ziekenhuizen kregen in 2022 maar liefst 55 (90%; 2021: 83%) een voldoende voor de financiële gezondheid. Vier ziekenhuizen hebben - door stijgende rendementen - hun onvoldoende rapportcijfer weten om te buigen naar een voldoende.

VEEL VOLDOENDES

Het gemiddelde rapportcijfer blijft stabiel met een 7,2. Opvallend is de relatief forse daling bij de grote ziekenhuizen. Bij kleinere en middelgrote ziekenhuizen zien we een lichte stijging.

RAPPORTCIJFERS BLIJVEN

OVERALL BEZIEN STABIEL

Positieve resultaten…
Diepte-investeringen onontkoombaar

De financiële performance van de algemene ziekenhuizen lijkt op het eerste gezicht positief met een 7,2 als rapportcijfer. Duiken we echter dieper in de cijfers, dan is er wel degelijk reden tot zorg. Grootste aandachtspunten: een schrijnend personeelstekort en dalende resultaten. Die blokkeren de noodzakelijke transitie. Diepte-investeringen zijn onontkoombaar. 

Vaker dit soort publicaties ontvangen?

Wilt u geen publicatie missen? Meld u dan nú aan voor onze e-mailnieuwsbrief of geef aan welke informatie u per mail wenst te ontvangen via

bdo.nl/communicatievoorkeuren

Neem dan contact op

Vincent Eversdijk

Voorzitter branchegroep Zorg

vincent.eversdijk@bdo.nl

06 52 61 51 65

Meer weten over het rapport of over onze dienstverlening voor de zorg?

Titel op de overzichtspagina.

Indien de overzichtspagina is geactiveerd (via de instellingen van een domein) komt deze tekst als omschrijving in beeld.
Volledig scherm