Fondsen optimistisch,
alertheid blijft geboden
TRANSITIEPROOF?
ONDERZOEK readiness PENSIOENFONDSEN 2022

De pensioenwereld staat aan de vooravond van een van de grootste financiële operaties uit de Nederlandse geschiedenis. De in totaal 1.500 miljard euro aan pensioengelden moet worden opgeknipt en verdeeld over individuele pensioenaanspraken, de ‘persoonlijke potjes’. Een immense opgave voor pensioenfondsen en uitvoerders. Juist omdat de volledige transitie al binnen vier jaar, in 2027, moet zijn afgerond. 


Voor BDO is dit gegeven aanleiding om door middel van een meerjarenonderzoek de vinger aan de pols te houden. ‘Hoever zijn pensioenfondsen met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel? Hebben ze al stappen gezet? Of wordt het straks dringen om de transitie voor de deadline afgerond te krijgen?’ Kortom: is de pensioensector er klaar voor?

Het antwoord op deze vraag is in die zin relevant omdat het een indicatie biedt van datgene wat pensioenfondsen, uitvoerders, deelnemers en andere stakeholders nog te wachten staat. Want juist omdát het zo’n omvangrijke transitie betreft, is het zaak dat de sector zich tijdig voorbereidt. Starten ze te laat, dan bestaat het risico dat te veel fondsen nog last minute moeten invaren, waardoor er als het ware een opstopping ontstaat van aanvragen aan bijvoorbeeld de pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s). Hierdoor komt de haalbaarheid van de transitie mogelijk in gevaar. 


In deze publicatie leest u de stand van zaken. Nee, die geeft zeker geen 100% inzicht, maar is bedoeld als een leerzame verkenning. Daar kunt u hopelijk uw voordeel mee doen. 


Geertje Strampel 

Lead Partner Financial Services


Ryan de Waard 

Sr. Manager Financial Services

‘Een immense opgave voor pensioenfondsen en -uitvoerders’

RYAN DE WAARD
Sr. Manager Financial Services
GEERTJE STRAMPEL
Lead Partner Financial Services
Ready or not?

Risicopreferentieonderzoek

Contractkeuze

MEER WETEN?

Voor meer informatie naar aanleiding van dit onderzoeksrapport of over BDO voor Financial Services kunt u contact opnemen met

financialservices@bdo.nl

ONDERZOEK READINESS PENSIOENFONDSEN 2022

Benieuwd naar het gedetailleerde onderzoek inclusief verhelderende interviews met bestuurders, directeuren en wetenschappers uit de sector?

En ontdekten we meer mogelijke knelpunten en risico’s voor een soepele en tijdige transitie.    

Want de voorbereiding blijkt, wanneer we dieper ingaan op de concreet ondernomen acties toch (iets) minder grondig dan de pensioenfondsen doen voorkomen. Zo zien we dat ruim een kwart van ondervraagde fondsen nog geen start gemaakt heeft met het risicopreferentieonderzoek en is er bij ruim de helft van de ondervraagde fondsen nog geen keuze gemaakt voor het type contract…

Transitieproof?

“De Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt mijn deelnemerspopulatie ten goede”

Fondsen optimistisch…

Pensioenfondsen vinden over het algemeen dat ze gedegen voorbereid zijn op de transitie. Zo’n 84% vindt dat ze dit goed tot zeer goed voor elkaar hebben.

“De kwaliteit van data binnen mijn organisatie baart mij zorgen”

“Ik ben tevreden over de mate waarop DNB mij informeert”

“De ingangsdatum van het nieuwe stelsel (1/1/2027) zal gehaald worden”

“Ik heb vertrouwen in de wijzigingen naar het nieuwe stelsel”

En op een aantal stellingen rond de transitie reageren de fondsen vooral positief tot zeer positief. Ook hier straalt optimisme uit. Klaar voor de transitie dus... Dat is de vraag? 

…alertheid blijft geboden

Hoever zijn de pensioenfondsen met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel? Hebben ze al stappen gezet? Of wordt het straks dringen om de transitie voor de deadline afgerond te krijgen? Kortom: is de pensioensector er klaar voor? Wij onderzochten het.

Fondsen optimistisch,
alertheid blijft geboden
TRANSITIEPROOF?
ONDERZOEK readiness PENSIOENFONDSEN 2022

De pensioenwereld staat aan de vooravond van een van de grootste financiële operaties uit de Nederlandse geschiedenis. De in totaal 1.500 miljard euro aan pensioengelden moet worden opgeknipt en verdeeld over individuele pensioenaanspraken, de ‘persoonlijke potjes’. Een immense opgave voor pensioenfondsen en uitvoerders. Juist omdat de volledige transitie al binnen vier jaar, in 2027, moet zijn afgerond. 


Voor BDO is dit gegeven aanleiding om door middel van een meerjarenonderzoek de vinger aan de pols te houden. ‘Hoever zijn pensioenfondsen met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel? Hebben ze al stappen gezet? Of wordt het straks dringen om de transitie voor de deadline afgerond te krijgen?’ Kortom: is de pensioensector er klaar voor?

Het antwoord op deze vraag is in die zin relevant omdat het een indicatie biedt van datgene wat pensioenfondsen, uitvoerders, deelnemers en andere stakeholders nog te wachten staat. Want juist omdát het zo’n omvangrijke transitie betreft, is het zaak dat de sector zich tijdig voorbereidt. Starten ze te laat, dan bestaat het risico dat te veel fondsen nog last minute moeten invaren, waardoor er als het ware een opstopping ontstaat van aanvragen aan bijvoorbeeld de pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s). Hierdoor komt de haalbaarheid van de transitie mogelijk in gevaar. 


In deze publicatie leest u de stand van zaken. Nee, die geeft zeker geen 100% inzicht, maar is bedoeld als een leerzame verkenning. Daar kunt u hopelijk uw voordeel mee doen. 


Geertje Strampel 

Lead Partner Financial Services


Ryan de Waard 

Sr. Manager Financial Services

‘Een immense opgave voor pensioenfondsen en -uitvoerders’

RYAN DE WAARD
Sr. Manager Financial Services
GEERTJE STRAMPEL
Lead Partner Financial Services
Ready or not?

Risicopreferentieonderzoek

Contractkeuze

Fondsen optimistisch…

MEER WETEN?

Voor meer informatie naar aanleiding van dit onderzoeksrapport of over BDO voor Financial Services kunt u contact opnemen met

financialservices@bdo.nl

ONDERZOEK READINESS PENSIOENFONDSEN 2022

Benieuwd naar het gedetailleerde onderzoek inclusief verhelderende interviews met bestuurders, directeuren en wetenschappers uit de sector?

En ontdekten we meer mogelijke knelpunten en risico’s voor een soepele en tijdige transitie.    

Want de voorbereiding blijkt, wanneer we dieper ingaan op de concreet ondernomen acties toch (iets) minder grondig dan de pensioenfondsen doen voorkomen. Zo zien we dat ruim een kwart van ondervraagde fondsen nog geen start gemaakt heeft met het risicopreferentieonderzoek en is er bij ruim de helft van de ondervraagde fondsen nog geen keuze gemaakt voor het type contract…

…alertheid blijft geboden

En op een aantal stellingen rond de transitie reageren de fondsen vooral positief tot zeer positief. Ook hier straalt optimisme uit. Klaar voor de transitie dus... Dat is de vraag? 

“De ingangsdatum van het nieuwe stelsel (1/1/2027) zal gehaald worden”

“Ik heb vertrouwen in de wijzigingen naar het nieuwe stelsel”

“De Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt mijn deelnemerspopulatie ten goede”

“De kwaliteit van data binnen mijn organisatie baart mij zorgen”

“Ik ben tevreden over de mate waarop DNB mij informeert”

Pensioenfondsen vinden over het algemeen dat ze gedegen voorbereid zijn op de transitie. Zo’n 84% vindt dat ze dit goed tot zeer goed voor elkaar hebben.

Transitieproof?

Hoever zijn de pensioenfondsen met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel? Hebben ze al stappen gezet? Of wordt het straks dringen om de transitie voor de deadline afgerond te krijgen? Kortom: is de pensioensector er klaar voor? Wij onderzochten het.

Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.