Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

5
van transformatie
bij maatschappelijke
organisaties

‘Het gaat om echt transformeren: herijken van missie en strategie, flexibiliseren, wendbaar werken en het sluiten van allianties met ketenpartners’

In deze publicatie spreken we met meerdere bestuurders van maatschappelijke organisaties die juist als het gaat om deze vijf drivers, inspirerende verhalen te delen hebben. Zij laten zien dat de maatschappelijke sector springlevend is. En ze dagen u uit om hun voorbeeld te volgen.

Er is volop geïnnoveerd. Bijvoorbeeld in het vroegtijdig signaleren van maatschappelijke trends die nieuwe kansen herbergen. Of in het ontwikkelen van duurzame businessmodellen waarin gewerkt wordt aan impact op maatschappelijke issues. Dit kan ook betekenen: samenwerking in nieuwe coalities met partners die in staat zijn maatschappelijke impact te genereren, of investeren in bedrijven die gewenste oplossingen dichterbij brengen. Het fenomeen impact investing heeft de afgelopen tien jaar een hoge vlucht genomen.

5

Doneren of investeren

Het is voor maatschappelijke organisaties zonder uitzondering van belang om een digitale strategie te formuleren en daar vervolgens gericht in te investeren. De digitale transformatie brengt enorm veel mogelijkheden met zich mee die organisaties in staat stellen om hun stakeholders beter te bedienen en te betrekken bij het werk dat ze doen.

4

Digitaal

Voor maatschappelijke organisaties is een duurzame kijk op de bedrijfsvoering niet meer weg te denken. De maatschappij verwacht dat van hen. Dat vraagt een innovatieve kijk en het vermogen om slim aan te haken bij de maatschappelijke netwerken die een duurzame toekomst dichterbij brengen. Van toenemend belang is ook de manier waarop wordt gerapporteerd. Maatschappelijke organisaties moeten bij uitstek niet alleen verantwoording afleggen op financieel gebied, maar juist ook op niet-financiële waardecreatie.

3

Duurzaamheid

Juist in tijden van turbulentie is het belangrijk dat organisaties weten wat hun missie is. Dat geeft richting en inspiratie: stick to the plan. Voor veel organisaties kan het echter geen kwaad om de aloude raison d’être weer eens kritisch tegen het licht te houden en zich af te vragen of die hun relevantie in de huidige maatschappelijke verhoudingen niet in de weg staat. Andere belangrijke aandachtspunten binnen deze driver zijn aandacht besteden aan de governance (hebben de we juiste stakeholders aan boord?) en aan risicomanagement.

2

Doel

Verandering is een constante geworden. Waar ze vandaan komt, is steeds weer een verrassing, maar organisaties dienen er op te kunnen reageren. Trends als vergrijzing, individualisering, globalisering, diversiteit en een veranderende rol van de overheid zullen blijven uitdagen.

1

Dynamiek

Meer weten over de vijf drivers van transformatie?

In een alsmaar snel veranderende maatschappij zijn de uitdagingen groot. Oude zekerheden maakten plaats voor nieuwe, slimmere, meer doelgerichte manieren van werken. Nieuwe technologie werd omarmd en zelfs een meer commerciële aanpak werd hier en daar niet uit de weg gegaan. Want optimaliseren van het bestaande is allang niet meer toereikend in wat de VUCA world (VolatileUncertain, Complex, Ambiguous) is gaan heten. Het gaat om echt transformeren: herijken van missie en strategie, flexibiliseren, wendbaar werken en het sluiten van allianties met ketenpartners. 


Zo is de sector aan de slag gegaan om zichzelf opnieuw uit te vinden. En gelukkig zijn veel maatschappelijke organisaties daarin met glans geslaagd. Ondertussen is die transformatie natuurlijk niet af. Die is nooit af. De alsmaar sneller veranderende samenleving staat dat ook niet toe. En dus zijn we gaan nadenken. Over wat maakt dat sommige organisaties met gemak over al die maatschappelijke onrust heen lijken te manoeuvreren, terwijl andere moeite hebben om relevant te blijven. Dit om te kijken of we enkele sleutels konden vinden die als handvatten kunnen dienen voor al die organisaties die nog een weg hebben te gaan: de vijf drivers van transformatie.

De samenleving is enorm in beweging. In een transformerende wereld moeten maatschappelijke organisaties proberen het verschil te maken om hun doelstellingen te behalen. Om ze te helpen grip te krijgen op de maatschappelijke dynamiek die op ze af komt, hebben we vijf ontwikkelingen in kaart gebracht. Vijf drivers die inzicht bieden en de noodzaak tot transformatie laten zien.

van transformatie
bij maatschappelijke
organisaties
5

Het is voor maatschappelijke organisaties zonder uitzondering van belang om een digitale strategie te formuleren en daar vervolgens gericht in te investeren. De digitale transformatie brengt enorm veel mogelijkheden met zich mee die organisaties in staat stellen om hun stakeholders beter te bedienen en te betrekken bij het werk dat ze doen.

4

Digitaal

Voor maatschappelijke organisaties is een duurzame kijk op de bedrijfsvoering niet meer weg te denken. De maatschappij verwacht dat van hen. Dat vraagt een innovatieve kijk en het vermogen om slim aan te haken bij de maatschappelijke netwerken die een duurzame toekomst dichterbij brengen. Van toenemend belang is ook de manier waarop wordt gerapporteerd. Maatschappelijke organisaties moeten bij uitstek niet alleen verantwoording afleggen op financieel gebied, maar juist ook op niet-financiële waardecreatie.

3

Duurzaamheid

Juist in tijden van turbulentie is het belangrijk dat organisaties weten wat hun missie is. Dat geeft richting en inspiratie: stick to the plan. Voor veel organisaties kan het echter geen kwaad om de aloude raison d’être weer eens kritisch tegen het licht te houden en zich af te vragen of die hun relevantie in de huidige maatschappelijke verhoudingen niet in de weg staat. Andere belangrijke aandachtspunten binnen deze driver zijn aandacht besteden aan de governance (hebben de we juiste stakeholders aan boord?) en aan risicomanagement.

2

Doel

Verandering is een constante geworden. Waar ze vandaan komt, is steeds weer een verrassing, maar organisaties dienen er op te kunnen reageren. Trends als vergrijzing, individualisering, globalisering, diversiteit en een veranderende rol van de overheid zullen blijven uitdagen.

1

Dynamiek

In een alsmaar snel veranderende maatschappij zijn de uitdagingen groot. Oude zekerheden maakten plaats voor nieuwe, slimmere, meer doelgerichte manieren van werken. Nieuwe technologie werd omarmd en zelfs een meer commerciële aanpak werd hier en daar niet uit de weg gegaan. Want optimaliseren van het bestaande is allang niet meer toereikend in wat de VUCA world (VolatileUncertain, Complex, Ambiguous) is gaan heten. Het gaat om echt transformeren: herijken van missie en strategie, flexibiliseren, wendbaar werken en het sluiten van allianties met ketenpartners. 


Zo is de sector aan de slag gegaan om zichzelf opnieuw uit te vinden. En gelukkig zijn veel maatschappelijke organisaties daarin met glans geslaagd. Ondertussen is die transformatie natuurlijk niet af. Die is nooit af. De alsmaar sneller veranderende samenleving staat dat ook niet toe. En dus zijn we gaan nadenken. Over wat maakt dat sommige organisaties met gemak over al die maatschappelijke onrust heen lijken te manoeuvreren, terwijl andere moeite hebben om relevant te blijven. Dit om te kijken of we enkele sleutels konden vinden die als handvatten kunnen dienen voor al die organisaties die nog een weg hebben te gaan: de vijf drivers van transformatie.

Er is volop geïnnoveerd. Bijvoorbeeld in het vroegtijdig signaleren van maatschappelijke trends die nieuwe kansen herbergen. Of in het ontwikkelen van duurzame businessmodellen waarin gewerkt wordt aan impact op maatschappelijke issues. Dit kan ook betekenen: samenwerking in nieuwe coalities met partners die in staat zijn maatschappelijke impact te genereren, of investeren in bedrijven die gewenste oplossingen dichterbij brengen. Het fenomeen impact investing heeft de afgelopen tien jaar een hoge vlucht genomen.

5

Doneren of investeren

In deze publicatie spreken we met meerdere bestuurders van maatschappelijke organisaties die juist als het gaat om deze vijf drivers, inspirerende verhalen te delen hebben. Zij laten zien dat de maatschappelijke sector springlevend is. En ze dagen u uit om hun voorbeeld te volgen.

Meer weten over de vijf drivers van transformatie?

De samenleving is enorm in beweging. In een transformerende wereld moeten maatschappelijke organisaties proberen het verschil te maken om hun doelstellingen te behalen. Om ze te helpen grip te krijgen op de maatschappelijke dynamiek die op ze af komt, hebben we vijf ontwikkelingen in kaart gebracht. Vijf drivers die inzicht bieden en de noodzaak tot transformatie laten zien.