Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Interview
Gemeente Apeldoorn
OVERHEID

‘Ik geloof sterk dat het voor brede welvaart onmisbaar is om ondernemers te steunen die impact willen maken en positief willen bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving’

‘Het belang van brede welvaart is niet nieuw, onze aanpak is dat wel’

Met welke partijen willen jullie nog meer samenwerken op dit thema? 
‘Eigenlijk vrijwel alle partijen in de samenleving. Ik ben voorzitter van de City Deal Impact Ondernemen, dat zich richt op het versterken van impact ondernemers in Nederland. Aan deze City Deal zijn 100 organisaties verbonden: van ministeries tot maatschappelijke instellingen. Ik geloof sterk dat het voor brede welvaart onmisbaar is om ondernemers te steunen die impact willen maken en positief willen bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving. Daar wil ik graag aan bijdragen. Even onmisbaar is ook de steun en betrokkenheid vanuit de samenleving. Net als de politieke wil om samen het verschil te maken. Natuurlijk zijn er partijen die liever uitbreiden dan inbreiden, partijen die meer jongerenwerkers willen, of grotere bedrijven. We hebben allemaal onze eigen ideeën bij de inrichting van een stad en dat houdt ons ook scherp. Maar de kunst is om samen en gedragen heel bewust te werken aan brede welvaart. En daarmee aan een goede toekomst voor ons allemaal. Ik ben enorm trots op de stappen die we daar met dit thema als gehele gemeente in zetten.’

BDO-partner Anton Revenboer bevraagt wethouder Jeroen Joon over drijfveren, nieuwe criteria en pionieren.

 

Waarom hebben jullie gekozen voor brede welvaart als thema voor het coalitieakkoord?
‘Ons streven is om de kwaliteit van Apeldoorn in de volle breedte versterken. Dat gaat om veel meer dan de economie. Het gaat erom dat mensen goed, veilig en gezond kunnen leven, werken, wonen, leren, zichzelf kunnen ontwikkelen en ontspannen. Nu, maar ook in de toekomst. Daar staat het thema brede welvaart voor. Het is dus zeker geen modeverschijnsel, het is een lange termijnvisie en een andere manier van denken en werken. Die uitdaging gaan we in onze gemeente aan.’

Waarom is dat uitdagend? De zoektocht naar brede welvaart is er toch al langer?

Besturen op brede welvaart vergt steeds gebalanceerde keuzes en zoeken naar de juiste balans. Denk aan de vestiging van een bedrijf dat actief is in een zware milieucategorie, maar wel zorgt voor innovaties en werkgelegenheid. Wat doe je daarmee? Het gaat ook om diepgaandere dilemma’s. De energietransitie heeft natuurlijk hoge prioriteit, maar het schuurt in de vrijheid van mensen als ze woningen verplicht gasvrij moeten maken. Vinden we dat oké? Sommige keuzes schuren en daarom is het nodig om alle belangen goed in kaart te hebben. Het belang van brede welvaart is dan ook niet nieuw, onze aanpak is dat wel.’

Hoe ziet die aanpak er in de praktijk uit?
Als gemeente werken we met een samenhangend model, met daarin drie hoofdthema’s Samenleving, Economie en Leefomgeving. Daaraan koppelen wij de 42 indicatoren die het CBS voor brede welvaart heeft opgesteld en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Vanuit dat model hebben we een lange termijnvisie opgesteld, met een programma dat we kunnen bijsturen. Het maakt voor ons als college, voor de ambtelijke organisatie en voor de gemeenteraad goed inzichtelijk wat brede welvaart voor Apeldoorn betekent. Het maakt ook dat we helder kunnen gaan uitdragen naar de samenleving waarom we de dingen doen die we doen. Kijk maar naar onze concrete, duurzame maatregelen als het vergroenen van de stad, klimaatadaptiemaatregelen, een warmtenet en smart grids op bedrijventerreinen. Dat is geen los zand, dat hoort bij onze lange termijnvisie. Net als de 300 hectare natuur en 250 hectare zonnepanelen die we willen toevoegen.

Loopt de gemeente Apeldoorn hiermee voorop?
‘Zeker, en daar hebben we ook de ambtelijke organisatie voor. Met specialisten die focussen op dit thema. Zij overleggen met het rijk, met de provincie, met waterschappen en vele andere instellingen. We hebben ook de kennis om dit model leidend te maken voor de meerjarenbegroting van de gemeente. Daardoor stemmen we onze financiële middelen en capaciteit af op wat er nodig is om er totaal als samenleving op vooruit te gaan. We leggen ook de KPI’s vast, zorgen dat het controleerbaar en uitvoerbaar is. Alles bij elkaar is het model daarmee een complete blauwdruk die we graag beschikbaar stellen aan andere gemeenten in de regio. Want we kunnen het niet alleen. Kijk maar naar mobiliteit en bereikbaarheid. We willen de afstanden tussen dorpen en steden verkleinen. Dat kan alleen door samenwerking. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar wat andere regio’s doen: we willen leren van elkaar. Ik sprak onlangs op het Social Enterprise Congres en deed daar niet voor niets de oproep om deel te nemen in een netwerk over brede welvaart.’

Gemeente Apeldoorn pioniert in Brede Welvaart

 

Brede welvaart is meer dan een modewoord. Het is het in evenwicht brengen van alles wat mensen waardevol vinden. Het is ook het thema van het coalitieakkoord van de gemeente Apeldoorn.

OVERHEID
Interview
Gemeente Apeldoorn

‘Het belang van brede welvaart is niet nieuw, onze aanpak is dat wel’

Met welke partijen willen jullie nog meer samenwerken op dit thema? 
‘Eigenlijk vrijwel alle partijen in de samenleving. Ik ben voorzitter van de City Deal Impact Ondernemen, dat zich richt op het versterken van impact ondernemers in Nederland. Aan deze City Deal zijn 100 organisaties verbonden: van ministeries tot maatschappelijke instellingen. Ik geloof sterk dat het voor brede welvaart onmisbaar is om ondernemers te steunen die impact willen maken en positief willen bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving. Daar wil ik graag aan bijdragen. Even onmisbaar is ook de steun en betrokkenheid vanuit de samenleving. Net als de politieke wil om samen het verschil te maken. Natuurlijk zijn er partijen die liever uitbreiden dan inbreiden, partijen die meer jongerenwerkers willen, of grotere bedrijven. We hebben allemaal onze eigen ideeën bij de inrichting van een stad en dat houdt ons ook scherp. Maar de kunst is om samen en gedragen heel bewust te werken aan brede welvaart. En daarmee aan een goede toekomst voor ons allemaal. Ik ben enorm trots op de stappen die we daar met dit thema als gehele gemeente in zetten.’

‘Ik geloof sterk dat het voor brede welvaart onmisbaar is om ondernemers te steunen die impact willen maken en positief willen bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving’

BDO-partner Anton Revenboer bevraagt wethouder Jeroen Joon over drijfveren, nieuwe criteria en pionieren.

 

Waarom hebben jullie gekozen voor brede welvaart als thema voor het coalitieakkoord?
‘Ons streven is om de kwaliteit van Apeldoorn in de volle breedte versterken. Dat gaat om veel meer dan de economie. Het gaat erom dat mensen goed, veilig en gezond kunnen leven, werken, wonen, leren, zichzelf kunnen ontwikkelen en ontspannen. Nu, maar ook in de toekomst. Daar staat het thema brede welvaart voor. Het is dus zeker geen modeverschijnsel, het is een lange termijnvisie en een andere manier van denken en werken. Die uitdaging gaan we in onze gemeente aan.’

Waarom is dat uitdagend? De zoektocht naar brede welvaart is er toch al langer?

Besturen op brede welvaart vergt steeds gebalanceerde keuzes en zoeken naar de juiste balans. Denk aan de vestiging van een bedrijf dat actief is in een zware milieucategorie, maar wel zorgt voor innovaties en werkgelegenheid. Wat doe je daarmee? Het gaat ook om diepgaandere dilemma’s. De energietransitie heeft natuurlijk hoge prioriteit, maar het schuurt in de vrijheid van mensen als ze woningen verplicht gasvrij moeten maken. Vinden we dat oké? Sommige keuzes schuren en daarom is het nodig om alle belangen goed in kaart te hebben. Het belang van brede welvaart is dan ook niet nieuw, onze aanpak is dat wel.’

Hoe ziet die aanpak er in de praktijk uit?
Als gemeente werken we met een samenhangend model, met daarin drie hoofdthema’s Samenleving, Economie en Leefomgeving. Daaraan koppelen wij de 42 indicatoren die het CBS voor brede welvaart heeft opgesteld en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Vanuit dat model hebben we een lange termijnvisie opgesteld, met een programma dat we kunnen bijsturen. Het maakt voor ons als college, voor de ambtelijke organisatie en voor de gemeenteraad goed inzichtelijk wat brede welvaart voor Apeldoorn betekent. Het maakt ook dat we helder kunnen gaan uitdragen naar de samenleving waarom we de dingen doen die we doen. Kijk maar naar onze concrete, duurzame maatregelen als het vergroenen van de stad, klimaatadaptiemaatregelen, een warmtenet en smart grids op bedrijventerreinen. Dat is geen los zand, dat hoort bij onze lange termijnvisie. Net als de 300 hectare natuur en 250 hectare zonnepanelen die we willen toevoegen.

Loopt de gemeente Apeldoorn hiermee voorop?
‘Zeker, en daar hebben we ook de ambtelijke organisatie voor. Met specialisten die focussen op dit thema. Zij overleggen met het rijk, met de provincie, met waterschappen en vele andere instellingen. We hebben ook de kennis om dit model leidend te maken voor de meerjarenbegroting van de gemeente. Daardoor stemmen we onze financiële middelen en capaciteit af op wat er nodig is om er totaal als samenleving op vooruit te gaan. We leggen ook de KPI’s vast, zorgen dat het controleerbaar en uitvoerbaar is. Alles bij elkaar is het model daarmee een complete blauwdruk die we graag beschikbaar stellen aan andere gemeenten in de regio. Want we kunnen het niet alleen. Kijk maar naar mobiliteit en bereikbaarheid. We willen de afstanden tussen dorpen en steden verkleinen. Dat kan alleen door samenwerking. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar wat andere regio’s doen: we willen leren van elkaar. Ik sprak onlangs op het Social Enterprise Congres en deed daar niet voor niets de oproep om deel te nemen in een netwerk over brede welvaart.’

Gemeente Apeldoorn pioniert in Brede Welvaart

 

Brede welvaart is meer dan een modewoord. Het is het in evenwicht brengen van alles wat mensen waardevol vinden. Het is ook het thema van het coalitieakkoord van de gemeente Apeldoorn.