Deze website maakt gebruik van cookies

BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze online publicaties te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door op akkoord te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

‘Fundamenteel helderheid creëren over wat de samenleving mag verwachten’

Wat betekent dit alles voor deze enorme, veelvormige sector? In ieder geval dat organisaties na moeten denken over de rol die ze spelen om relevant te blijven. Door fundamenteel helderheid te creëren over wat de stakeholders van ze mogen verwachten. Maar, ook door open te staan voor nieuwe organisatievormen, samenwerkingsverbanden en verdienmodellen. Door in beweging te komen. Want optimaliseren van het bestaande is allang niet meer toereikend in deze dynamische wereld. Het gaat om echt transformeren: herijken van missie en strategie, flexibiliseren, wendbaar werken en het sluiten van allianties met (nieuwe) ketenpartners.

 

BDO wil bijdragen aan vitale maatschappelijke organisaties. In onze ogen zijn ze onmisbaar als verbindende factor in de driehoek burgers-bedrijfsleven-overheid. We willen ze helpen om vorm te geven aan hun eigen transformatie, zodat ze hun rol kunnen blijven spelen, als ‘sterkhouders’ van de maatschappij. Hopelijk draagt het lezen van deze publicatie voor u bij aan die ambitie.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij de transformatie van uw organisatie?

Neem dan contact op met 


 Job Terlingen

voorzitter branchegroep Maatschappelijke Organisaties   

job.terlingen@bdo.nl

✆ 030 – 284 98 00

Meer weten over de vijf drivers van transformatie?

JOB TERLINGEN
voorzitter branchegroep Maatschappelijke Organisaties
Relevant blijven

De veranderingen die we in korte tijd meemaken zoals corona of de energiecrisis, waren tot voor kort onvoorstelbaar. Deze tijd kenmerkt zich door steeds sneller elkaar opvolgende veranderingen. Maatschappelijke organisaties – en zij niet alleen – moeten zich daartoe zien te verhouden. Transformatie is het antwoord.

Onderliggend zien wij enkele ontwikkelingen, die al langere tijd een structurele rol spelen. We hebben ze samengevat tot de vijf drivers van transformatie voor maatschappelijke organisaties. En, wat we zien, is dat de disrupties die we de laatste jaren meemaken steeds zorgen voor versnelling van deze onderliggende ontwikkelingen. Digitalisering is bijvoorbeeld niet iets van de laatste jaren, maar de corona pandemie heeft een enorme versnelling in de digitaliseringsslag ontketend in alle gremia van de samenleving.


Ook vervagen de grenzen tussen overheid, markt en burgers steeds verder. Maatschappelijke organisaties vervullen in dit speelveld een belangrijke, vaak ook verbindende en faciliterende, rol. De antwoorden die maatschappelijke organisaties hebben gevonden op dergelijke uitdagingen zijn de afgelopen jaren medebepalend geweest voor hun succes.

Meer weten over de vijf drivers van transformatie?

‘Fundamenteel helderheid creëren over wat de samenleving mag verwachten’

Wat betekent dit alles voor deze enorme, veelvormige sector? In ieder geval dat organisaties na moeten denken over de rol die ze spelen om relevant te blijven. Door fundamenteel helderheid te creëren over wat de stakeholders van ze mogen verwachten. Maar, ook door open te staan voor nieuwe organisatievormen, samenwerkingsverbanden en verdienmodellen. Door in beweging te komen. Want optimaliseren van het bestaande is allang niet meer toereikend in deze dynamische wereld. Het gaat om echt transformeren: herijken van missie en strategie, flexibiliseren, wendbaar werken en het sluiten van allianties met (nieuwe) ketenpartners.

 

BDO wil bijdragen aan vitale maatschappelijke organisaties. In onze ogen zijn ze onmisbaar als verbindende factor in de driehoek burgers-bedrijfsleven-overheid. We willen ze helpen om vorm te geven aan hun eigen transformatie, zodat ze hun rol kunnen blijven spelen, als ‘sterkhouders’ van de maatschappij. Hopelijk draagt het lezen van deze publicatie voor u bij aan die ambitie.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij de transformatie van uw organisatie?

Neem dan contact op met 


 Job Terlingen

voorzitter branchegroep Maatschappelijke Organisaties   

job.terlingen@bdo.nl

✆ 030 – 284 98 00

De veranderingen die we in korte tijd meemaken zoals corona of de energiecrisis, waren tot voor kort onvoorstelbaar. Deze tijd kenmerkt zich door steeds sneller elkaar opvolgende veranderingen. Maatschappelijke organisaties – en zij niet alleen – moeten zich daartoe zien te verhouden. Transformatie is het antwoord.

JOB TERLINGEN
voorzitter branchegroep Maatschappelijke Organisaties
Relevant blijven

Onderliggend zien wij enkele ontwikkelingen, die al langere tijd een structurele rol spelen. We hebben ze samengevat tot de vijf drivers van transformatie voor maatschappelijke organisaties. En, wat we zien, is dat de disrupties die we de laatste jaren meemaken steeds zorgen voor versnelling van deze onderliggende ontwikkelingen. Digitalisering is bijvoorbeeld niet iets van de laatste jaren, maar de corona pandemie heeft een enorme versnelling in de digitaliseringsslag ontketend in alle gremia van de samenleving.


Ook vervagen de grenzen tussen overheid, markt en burgers steeds verder. Maatschappelijke organisaties vervullen in dit speelveld een belangrijke, vaak ook verbindende en faciliterende, rol. De antwoorden die maatschappelijke organisaties hebben gevonden op dergelijke uitdagingen zijn de afgelopen jaren medebepalend geweest voor hun succes.